تلفظ یزدی: خَشونه بوزو بــِگزَ : از اینکه زنبور ما را نیش بزند خوشحال می شویم/ در مواقعی...
Thursday - 2014 28 August
پنجشنبه, 6 شهریور 1393
گروه‌های خبری