تلفظ یزدی: كف پا هم نماليدن : كنار نيومدن
Tuesday - 2014 21 October
سه‌شنبه, 29 مهر 1393
گروه‌های خبری