تلفظ یزدی: -برِ خود گرفتن : به خود گرفتن
Saturday - 2014 20 December
شنبه, 29 آذر 1393
گروه‌های خبری