تلفظ یزدی: جا خود در رفتن : موقیعت نشستن خود را تغییر دادن
Wednesday - 2014 16 April
چهارشنبه, 27 فروردین 1393
گروه‌های خبری